Play Video
0
Agora Leerlingen
0
Deelnemende Scholen
0
Landen (incl. Curaçao)

VMBO-T, HAVO & VWO ONDERWIJS VOOR UNIEKE LEERLINGEN

GEEN VAKKEN. GEEN CIJFERS.
EN TOCH HET LANDELIJK EINDEXAMEN HALEN.
AGORA MAAKT SCHOOL EINDELIJK LEUK.

Een dagje Agora

Onderwijs.
Ontworpen vanuit JOU.

Agora scholen bestaan sinds 2014 in Nederland en België en hebben zich ondertussen in meerdere onderzoeken ruim bewezen. De methode is simpel doch revolutionair: jouw leerproces te ondersteunen vanuit jouw eigen interesses op een manier dat bij jou past. In een samenwerking tussen Vereniging Agora Nederland en het Abel Tasman College dat bekend staat om haar zorg in het Curaçaos onderwijs, komt Agora vanaf maart 2022 ook op Curaçao

Kenmerkend voor de Agora methode is dat alle leerlingen een gepersonaliseerde leerroute doorlopen waarbij zij begeleid worden door coaches. Leerlingen die niet ‘passen’ in het regulier onderwijs omdat ze bijvoorbeeld hoogbegaafd of dyslectisch zijn, passen uitstekend op Agora, juist omdat zij zich niet hoeven aan te passen aan een ‘regulier systeem’. 

Agora ziet het als haar belangrijkste opdracht om (naast een diploma) leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar eigenzinnige en zelfbewuste jong volwassenen. Dit betekent dat we volop inzetten op persoonlijk leiderschap, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Op Agora starten we niet bij kennis aanbieden, maar leerlingen creëren zelfkennis vanuit hun eigen unieke leer- en onderzoeksvraag: dat heet een Challenge. Deze zelfkennis zorgt o.a. voor goed geïnformeerde keuzes bij het samenstellen van een vakkenpakket in de bovenbouw.

Agora gaat dus uit van een volledig gepersonaliseerde leerroute voor ieder kind: dat is het didactische principe van Agora. Agora is de vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. De leerlingen ronden hun school af met een regulier diploma, minimaal passend bij het advies van de basisschool.

Schoolrooster. Ontworpen door JOU.

Over het schoolrooster kunnen we interessante dingen vinden in onderzoeken over ‘slaap’, ‘ritme’ en ‘pubertijd’. Op Curaçao starten de meeste scholen rond 07:30 en eindigen rond 14:30, maar het blijkt dat een wat latere start van de schooldag niet alleen als prettig wordt ervaren, maar ook de productiviteit van een schooldag verhoogt. Daarom starten we later, waarbij jij de keuze hebt tussen 08:00 – 09:00 hoe laat jij start…

Stilte Tijd.

Elke dag is er na de grote pauze stiltetijd. In dit half uur komt iedereen tot rust door in stilte, zonder schermen, even tot zichzelf te komen. Veel kinderen gebruiken dit half uur om te lezen, maar er wordt ook getekend, genikst, gemediteerd of geslapen.

Veel leerlingen die bijvoorbeeld hoog sensitief zijn, zullen ook blij zijn met onze stiltekamers en ook met de dagen waarop we stilteactiviteiten aanbieden. Leerlingen kunnen er dan voor kiezen om in stilte te zitten, te wandelen of een geleide meditatie te volgen.

Inspiratie Sessies.

Een vast onderdeel van het Agora-programma wordt gevormd door inspiratiesessies. Dit zijn workshops, excursies, presentaties of lezingen over uiteenlopende onderwerpen, waarvoor je je vrijwillig kan inschrijven (2 -3 keer per week). Het doel is jou in aanraking te laten komen met verschillende interessante onderwerpen om jouw blik steeds verder te verbreden. Om de ouders te betrekken, vragen we dat alle verzorgers/ouders een keer per jaar ook een inspiratiesessie geven, en daarnaast nodigen we ook lokale en internationale experts uit om inspiratiesessies bij ons te verzorgen. We werken hierbij ook met Meester Rembrandt, een platform van experts uit Nederland.

Innovatief Meten

Dus hoe meten we voortgang, als we geen cijfers gebruiken?

In samenwerking met Lumiar bieden wij Mosaic aan, die voortgang op de (Nederlandse) kerndoelen bijhoudt maar ook van ’21st century skills’.