aanmelden

2022-2023

U wilt uw kind inschrijven op Agora of eerst mee laten lopen om te kijken of Challenge Based Learning bij hem of haar past? Dat kan! 

 

Agora neemt zowel kinderen van de basisschool aan, alsook zij-instromers. In alle gevallen geldt dat kinderen een minimaal advies moeten hebben op VMBO-T, HAVO of VWO niveau (we hebben helaas geen VMBO-B, VMBO-K). Wij staan ook open voor leerlingen uit groep 7 die vervroegd naar het voortgezet onderwijs kunnen en voor leerlingen die dit jaar al in het voortgezet onderwijs zaten en die komend jaar (weer) naar de eerste of tweede klas gaan. 

 

Bij onze aanname proberen we rekening te houden met een beoogde balans van leerlingen (leeftijden, schooladviezen, en persoonlijkheid) in de stamgroepen vanwege de kleinschaligheid van het onderwijs welke wij beogen.

Je bent in Groep 8 

Je bent van harte welkom in onze 1e Agora jaar! Indien je een positief advies van de basisschool hebt gekregen (indicatief vmbo-t, havo of vwo), dat ondersteund wordt door een cito-score, de score van Route8 of van een vergelijkbare test, proberen we je zo goed mogelijk te plaatsen, rekening houdend met bovenstaande criteria.

Je zit al op vmbo-t, havo of vwo (zij-instromer)

Je bent van harte welkom in jaar 1 of 2 als je reeds op vmbo-t zit (max jaar 2). Als je op havo of vwo zit zou je eventueel nog in het derde leerjaar van Agora terecht kunnen. Wij kunnen hierbij vragen naast de testuitslagen van de basisschool, ook de rapporten van de voorgaande jaren. Verder gelden alle andere onderstaande criteria en formulieren.

Toelatingscriteria

Voor de verschillende opleidingsniveaus gelden de volgende (minimale) criteria:

Als je vanaf een basisschool komt die werkt met Cito (meestal de privé scholen of scholen in Nederland)

1. Dan moet je testuitslag Cito-score bij voorkeur minimaal 530 zijn

 

Als je op een (lokale) basisscholen zit die niet werkt met Cito

Lokale (lees: openbare) scholen geven soms een ongedifferentieerd advies. Hierin zijn drie mogelijkheden:

  • VSBO
  • HAVO
  • VWO
 

Indien het advies “vsbo” is kunnen we vragen naar a) de uitslag van de EFO toets en b) een verdere indicatie van de onderwijsinstelling naar differentiatie  (TKL, PKL, PBL) inclusief onderbouwing. Het is aan Agora Curacao om deze onderbouwing verder te beoordelen. 

Indien er sprake is (is geweest) van zorgonderwijs (of vergelijkbaar) kunnen we tevens vragen naar een recente IQ test (niet ouder dan 2 jaar). De aanname commissie van Agora Curacao bepaald vervolgens of het in staat is om de leerling te geven wat het nodig heeft. We zijn een startende school en kunnen helaas niet aan elke leerling passend onderwijs geven.

Na aanname krijgen onze leerlingen twee tot drie jaar de kans om te laten zien waar hun kracht ligt. Na leerjaar twee (respectievelijk drie) volgt de determinatie: een leerling met VSBO-T determinatie gaat verder naar het 3e jaar (zgn overgangsjaar waarin een combinatie aangeboden wordt van challenges en vakken) gevolgd door het examenjaar VSBO-T. Indien de determinatie havo is gaat de leerling na het 3e jaar naar de 4e (overgangsjaar: combinatie van challenges en vakken) gevolgd door het eindexamenjaar havo. Een VWO leerling zal in veel gevallen ook het havo examenjaar doen, zodat het goed voorbereid is op het eindexamen VWO.

BENODIGDE FORMULIEREN

Daarvoor moeten wij wel een aantal gegevens hebben van u, uw kind en de school waar uw kind nu op zit, de toeleverende school.

  1. Vul eerst het Interesse Formulier in. Dan hebben we alvast wat gegevens om contact met je op te nemen. Zodra je dit formulier hebt ingevuld, nemen we contact met je op.
  2. Daarna nodigen we de ouders en de leerling samen uit voor een intake-gesprek. We vragen de leerling de volgende documenten zo compleet als mogelijk op te sturen/mee te nemen: 

Het intakegesprek is bedoeld om te evalueren of de leerling minimaal voldoet aan de toelatingseisen, of Challenge Based Learning bij de leerling past, of de leerling zal passen qua persoonlijkheid in de stamgroep en of Agora Curacao de leerling kan aanbieden wat het nodig heeft om zich voldoende te ontwikkelen. Hiermee houden wij ook rekening met de ontwikkelingsfase waar Agora zich in bevindt. 

3. Leerlingen kunnen eventueel meedoen aan een meeloop dag indien ze daar behoefte aan hebben. Daarin zal de leerling zelf ervaren of Challenge Based Learning voor hem of haar is. In sommige gevallen zal de school vragen dat de leerling meedoet aan een of meerdere meedoe dagen om de aanname commissie volledig te kunnen informeren. Zo kunnen we een weloverwogen besluit nemen in het beland van de leerling. 

4. Op basis van de gegevens, het gesprek (en eventueel de ervaring van de meedoe dagen) zal de aanname commissie een besluit nemen over de plaatsing. 

Alle documenten kunnen gestuurd worden naar: info@agoracuracao.com.