Toets- en cijferbeleid ondermijnt welbevinden jonge kinderen

Het huidige cijfersysteem op de basisschool is funest voor het leerproces en zelfbeeld van kinderen, stelt Lisa Akerboom

Een rapport van een leerling van een katholieke lagere school uit 1964.

In het basisonderwijs wordt vandaag de dag nog steeds kwistig met cijfers gestrooid. Al in de middenbouw krijgen de leerlingen toetsen om de oren en worden allerlei onderwijsactiviteiten als spreekbeurten en knutselopdrachten becijferd of beoordeeld. Een kwalijke zaak, want voor kinderen fungeren cijfers als een straf of een beloning, waarbij ze nog niet de koppeling kunnen maken tussen het leerproces en hun actieve aandeel daarin. 

Bron: NRC

Leave a Reply

Your email address will not be published.